plen
Dzisiaj 07 czerwca 2023
24oC
Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

poniedziałek, 2021-07-26

W Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny został utworzony Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Miastem Rejowiec Fabryczny.

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dofinansowanie wymiany nieefektownych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzonych.

W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym istnieje możliwość uzyskania informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

 

  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 1200 – 1400. Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny,
    pokój nr 10

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

 

 

 

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie WNIOSKODAWCA. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.