plen
Dzisiaj 04 lutego 2023
-1oC
Aktualności

Informacja w sprawie zakupu węgla w cenie promocyjnej dla mieszkańców miasta

czwartek, 2022-11-10

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy, że od dnia 10 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny węgla.

 

Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł brutto za tonę mają Mieszkańcy miasta Rejowiec Fabryczny z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Urząd oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez sprawdzenie czy:

1. na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi Wnioskodawca wypłacono dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
2. wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi Wnioskodawca, został pozytywnie rozpatrzony istnieje prawo do otrzymani dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. Na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony – przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny. Wniosek należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny.
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie lub na stronie internetowej Urzędu.

KOSZTY ZAKUPU:
W przypadku gdy Mieszkaniec odbierze węgiel własnym transportem – koszt zakupu węgla wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony), koszty transportu ponosi kupujący,
Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu w dniach i godzinach  pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

DO POBRANIA:

1. Wniosek o preferencyjny zakup węgla 2023 - wersja docx

2. Wniosek o preferencyjny zakup węgla 2022 - wersja docx

3. Wniosek o preferencyjny zakup węgla 2023 - wersja pdf

4. Wniosek o preferencyjny zakup węgla 2022 - wersja pdf