Dzisiaj 23 maja 2024
17oC
Aktualności

Obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

piątek, 2023-05-05
Komunikat Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny
Obowiązki właścicieli zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku sieci kanalizacyjnej wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ponadto obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych np. faktury/ rachunku.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.rejowiec.pl zakładka- Dla mieszkańca- Informacje i Ogłoszenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz Miasta ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata. Urząd Miasta informuje, że w II połowie 2023 r. rozpoczną się kontrole posesji niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Dlatego też, aby nie narazić się na przewidziane prawem kary i sankcje (art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), uprzejmie prosimy o uporządkowanie swoich spraw w gospodarce ściekowej.


Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta