plen
Dzisiaj 07 czerwca 2023
24oC
Komunikaty i ogłoszenia

Informacja dotycząca rewitalizacji miasta

czwartek, 2023-03-02

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto Rejowiec Fabryczny prowadzi obecnie proces rewitalizacji.

W ramach tych działań zrealizowaliśmy:

  • ankietowe badania społeczne, do udziału w których zachęcałem Państwa w styczniu bieżącego roku, 
  • dodatkowo została opracowana diagnoza wskaźnikowa pokazująca sytuację społeczną oraz gospodarczą, środowiskową, funkcjonalno – przestrzenną i techniczną w naszym mieści,
  • 17 stycznia 2023 r. przeprowadzono także wizję lokalną przestrzeni miasta, aby bezpośrednio poznać, zobaczyć problemy jakie występują w Rejowcu Fabrycznym (głównie o charakterze funkcjonolano – przestrzennym, technicznym czy środowiskowym).

Wszystko to pozwoliło na wyznaczenie w przestrzeni naszego miasta obszaru rewitalizacji dla którego kolejno opracujemy Gminny Program Rewitalizacji, w którym zawrzemy konkretne działania rewitalizacyjne jakie będą w tym obszarze podejmowane. Wyznaczony obszar rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9.10.2015 r., nie może być większy niż 20% powierzchni miasta i nie może mieszkać na jego terenie więcej niż 30% mieszkańców. Wyznaczony w naszym mieście obszar rewitalizacji spełnia te wymogi.


W dniu 2 marca 2023 r. otwieramy proces konsultacji społecznych w ramach którego prezentujemy mieszkańcom naszego miasta granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Dodatkowo prezentujemy też diagnozę, na bazie której obszar rewitalizacji został wyznaczony. Diagnoza ta zawiera także wyniki styczniowych badań społecznych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.


Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do włączenia się w proces konsultacji społecznych który trwa od 2 marca do 31 marca 2023 r. 

Jeśli będą Państwo mieli uwagi do konsultowanych dokumentów:

  • treści uchwały Rady Miasta o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Rejowiec Fabryczny,
  • mapy w skali 1:5000 o treści mapy zasadniczej z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji,
  • diagnozy wskaźnikowej,

można wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie formę jej zgłoszenia :

  1. w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta (ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny) pok. 9. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta w Rejowcu Fabrycznym;
  2. w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: https://forms.gle/w6kVoqh5zmciRzHV6 
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny) pok. 9 - w godzinach pracy Urzędu Miasta przez cały okres trwania konsultacji społecznych;
  4. w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Biblioteki – „Stara Kotłownia” ul. Wschodnia 32, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

 

/-/ Stanisław Bodys 
Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny

 

Do pobrania:

* Mapa zdegradowanego obszaru rewitalizacji

* Formularz zglaszania uwag

* Diagnoza delimitacyjna

* Uchwała Rady Miasta Rejowiec Fabryczny w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego