plen
Dzisiaj 07 czerwca 2023
24oC
Z prac samorządu

LIX sesja Rady Miasta

czwartek, 2023-05-25

rada miasta

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców miasta, iż w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 1600 odbędzie się LIX sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:


Otwarcie sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2033.

6. Rozpatrzenie dokumentu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika.

9. Zamknięcie sesji.

 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
                    /-/ Robert Szwed

 

Na skróty

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Bezpłatna mammografia

czytaj więcej
02.06.2023
Komunikaty i ogłoszenia

Piknik edukacyjny Miasteczko Pierws...

czytaj więcej
01.06.2023
Aktualności

Wybory ławników 2024-2027

czytaj więcej
31.05.2023
Aktualności

Program Olimpia

czytaj więcej
28.05.2023