Dzisiaj 04 października 2023
16oC
Z prac samorządu

LIX sesja Rady Miasta

czwartek, 2023-05-25

rada miasta

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców miasta, iż w dniu 30 maja 2023 r. o godzinie 1600 odbędzie się LIX sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:


Otwarcie sesji.

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2033.

6. Rozpatrzenie dokumentu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika.

9. Zamknięcie sesji.

 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
                    /-/ Robert Szwed

 

Aktualności

Z prac samorządu

LXIV sesja Rady Miasta

czytaj więcej
27.09.2023
Aktualności

Informacja w sprawie dowozu osób ni...

czytaj więcej
26.09.2023
Z prac samorządu

LXIII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
04.09.2023
Z prac samorządu

LXII sesja Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

czytaj więcej
28.08.2023
Aktualności

Dożynki wojewódzkie 2023

czytaj więcej
24.08.2023
Aktualności

Uwaga Rolnicy

czytaj więcej
01.08.2023

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia