Dzisiaj 24 lipca 2024
18oC
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców

poniedziałek, 2023-03-27

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny w ramach programu ?Cyfrowa Gmina? uruchomił dla osób rozliczających się z urzędem z tytułu należności podatkowych - portal EPODATKI. 

Portal umożliwia każdemu użytkownikowi sprawdzenie rodzaju i wysokości należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinien uregulować na rzecz Urzędu, weryfikowania dokonanych wpłat, a także wykonywanie płatności elektronicznych. 

 

Uruchomienie możliwości dokonywania płatności elektronicznych ułatwi regulowanie zobowiązań bez konieczności wizyty w Urzędzie, czy nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Założenie konta na portalu odbywa się na dwa sposoby:

 

Dla osób posiadających profil zaufany - można od razu zalogować się poprzez mechanizm węzła krajowego (Przycisk Login.gov.pl)

wezel krajowy  

Po wypełnieniu formularza z danymi osobowymi prosimy o przesłanie maila do urzędu informującego o chęci korzystania z konta założonego poprzez węzeł krajowy. Dane zostaną zweryfikowane i konto zostanie odblokowane. 

 

Dla nieposiadających profilu zaufanego - należy kliknąć w przycisk ?Załóż konto?

zaloz konto

i następnie wypełnić kwestionariusz - podając swoje dane. Po wypełnieniu i przesłaniu, należy zgłosić się do urzędu z dowodem osobistym w celu potwierdzenia przesłanych danych i uruchomienia konta.

 

Zapraszamy do użytkowania!

 

Adres usługi: https://umrejowiecfabryczny.epodatnik.info/