Dzisiaj 24 lipca 2024
18oC

Baza teleadresowa

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18

tel. 82 5664 119

https://sprejfabr.edupage.org

Przedszkole Miejskie

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24

tel. 82 5664 043

www.przedszkole.rejowiec.pl

Kultura i rozrywka

Miejski Ośrodek Kultury "DWOREK"

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 a

tel. 82 5663 147 tel. kom. 504 16 36 16

www.dworek.rejowiec.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32 A

tel. 82 5664 265

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ciepłownia Miejska

Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia 32

tel. 82 545 1033

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 51

tel. 82 5664 176

www.zwk.rejowiec.pl

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"
 Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 99
tel. 082 5663180

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24
 tel. 082 5663013  
  www.mops-rejowiec.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. lubelska 24
 tel. 082 5663013

www.sdsrejowiec.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Mickiewicza 3, tel. 82 5663513.

www.wtzrejowiecf.pl

Banki

Bank PKO BP S.A. Oddział Chełm
Ekspozytura w Rejowcu Fabrycznym
 Rejowiec Fabryczny ul. Parkowa 1
tel 082 5663225

Bank Spółdzielczy w Cycowie

Punkt Obsługi Klienta w Rejowcu Fabrycznym

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 82 5664 263

SKOK ?WISŁA?

Rejowiec Fabryczny, ul. Hirszfelda 3

tel. 519 541 042

Bankomat Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Bankomat Banku PKO BP

Rejowiec Fabryczny, ul. Parkowa 1

Bezpieczeństwo publiczne

Komisariat Policji

Rejowiec Fabryczny, ul. Orzechowa 17

tel. 47 813 53 66

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne

Klub Sportowy "SPARTA"
www.sparta.rejowiec.pl
22-170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16
tel 082 5663277

Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Mickiewicza 3

tel. 82 5663 474

www.promenadas12.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych ?Szansa?

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24 A

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Wiara"

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chopina 32

www.wiara-rejowiec.cba.pl

Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Chełmska 95

tel. 82 545 15 60, 501 628 633, 605 666 654

www.stowjanpawel2.rejowiec.pl

Na skróty

Aktualności

Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte...

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Turniej piłki nożnej

czytaj więcej
18.07.2024