Dzisiaj 24 lipca 2024
18oC
Aktualności

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

środa, 2022-04-20

 

znaki strona www 1024x341

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu
?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023
 
DOFINANSOWANIE: 95 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 118 750 zł

 

NAZWA ZADANIA: UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIENIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym realizuje zadanie własne gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2) zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Finansowanie dotyczy wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w gminie dla osób dorosłych szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wymienionego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U.z 2021 r., poz.1296):

  • 1 164,00 zł na osobę samotnie gospodarującą;

  • 900,00 zł na osobę w rodzinie.

Na skróty

Aktualności

Aktualności

Dzień Rejowca Fabrycznego

czytaj więcej
23.07.2024
Aktualności

Boisko dla najmłodszych otwarte...

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Zostań rodziną zastępczą

czytaj więcej
19.07.2024
Aktualności

Turniej piłki nożnej

czytaj więcej
18.07.2024